*LOVE DAY MONTSENY*
Novembre 2015

Love Day en el Montseny Volíem per aquest any 2016 una nova campanya de casament i ens venia de gust l' espectacular paisatge del Parc natural de Montseny. Era part imprescindible per aquest reportatge molta naturalitat a mes de moviment de la parella i que es veies reflectit el paisatge i els colors meravellosos de la tardor, lo que es important era sobretot transmetre emocions i com es pot veure en el video, creiem que ho em aconseguit.

We wanted this campaign to a new 2016 Wedding and we felt like the spectacular landscape of the Montseny Natural Park. It was essential part of this report much naturalness in addition to movement of the pair and that saw reflected the landscape and the wonderful colors of autumn, what was important was mostly convey emotions and as you can see in the video, we think we I succeeded.Makeup ANDRÓMEDA MAKEUP ARTIST
Models CARLA & GERARD
Fotografia & Film Yolanda & Guillem


CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM Barcelona - Girona - España - Worldwide
Tlf: 0034 680271580 Yolanda Tlf: 0034 616500219 Guillem
COPYRIGHT ©2016 CAMERA OBSCURA