*BARCELONA*
Octubre 2015

Casament l'ajuntament de Barcelona de la parella Venezolana Katy i Enrique. Ens van trucar un Dijous per cobrir el Video al día següent un Divendres, el repte per nosaltres era enorme, no sols per l' immediatesa del casament, sinó pel lloc tan especial com es el Saló de Cent, i una celebració històrica al Saló de l'Atlants del Reial Cercle Artístic de Barcelona, ja que mai s'ha fet una celebració de casament en aquest lloc. Com a Fotógraf va anar Joan Cabes, desde aquí moltes gràcies per la teva professionalitat i simpatia.

Barcelona City Hall wedding of Katy and Venezuelan partner Enrique. They call one Thursday to cover the video the next day Friday, the challenge for us was huge, not only because of the immediacy of the wedding, but the place so special as the Salon de Cent, and holding historical Hall Atlantis Royal Artistic Circle of Barcelona, as ever made a wedding celebration in this place. As a photographer was Joan Cabes, from here thank you for your professionalism and friendliness.



Cerimònia AJUNTAMENT DE BARCELONA
Cel·lebració RESTAURANT ELS CERCLES
Fotografia JOAN CABES


CAMERA OBSCURA PHOTO & FILM Barcelona - Girona - España - Worldwide
Tlf: 0034 680271580 Yolanda Tlf: 0034 616500219 Guillem
COPYRIGHT ©2016 CAMERA OBSCURA